Ekonomika

Co znamená pojem zápůjčka a k čemu je to dobré?

Význam slova zápůjčka je vskutku jasný – zápůjčka je vlastně „dohoda “ o zapůjčení finančních nebo jakýchkoliv jiných prostředků, s podmínkou vrácení dané věci v předem domluveném období. Smlouva jako taková však může ale i nemusí být uplatněna. Protože smlouva o zápůjčce může být sjednána i dohodou. Ale u jakékoliv smluvní dohody musí proběhnout i dohoda formou papíru a dvěma podpisy už jenom z důvodu bezpečného průběhu celé věci. U smlouvy o zápůjčce může proběhnout i tzv. výpovědní lhůta pokud se obě strany nedomluví na jakémkoliv libovolnému datu, je doba výpovědi přibližně 6 týdnů. Takže jednoduché vysvětlení daného pojmu je v podstatě věřitel, vy jakožto zapůjčitel máte stejné práva a podmínky jako věřitel. Podle nově stanoveného zákoníku si tedy od nového roku neberete půjčku jako takovou ale název se změnit právě na zápůjčku. Co se týče právních záležitostí je zápůjčka upravena jako typová smlouva v § 2390 – 2394 Občanského zákoníku. Pokud se rozhodnete půjčit si nebo někomu zapůjčit nějakou finanční částku nebudete se bavit o penězích jako takových ale bude se daná finanční částka nazývat Jistina.

Schůzka vzor

Jak je to se smlouvami ? Od roku 2013 se v tomto oboru nebavíme o smlouvě o půjčce ale jako o smlouvě o zápůjčce.

Stejně jako u ostatních smluv, jako první bod smlouvy musí být osobní údaje, první se uvádí osob. údaje zapůjčitele a poté osob. údaje tzv. vydlužitele. Jako druhý bod musíte uvést předmět smlouvy, to znamená že musíte uvést danou věc kterou jste poskytli z zapůjčení, Bod tři je vskutku lehce pochopitelný a je to tzv. Odstoupení od smlouvy. A jako poslední je samozřejmě závěrečné ustanovení (zkrácené informace o obsahu smlouvy a následně podpisy obou dvou stran zapůjčitele a vydlužitele)

 Je zápůjčka nový pojem ?

Zápůjčka se zástavou nemovitosti :

Budeme se bavit u zápůjčce Lightfinance. cz, jedná se o splacení vašich dluhů formou zástavy vaší nemovitosti a následuje splacení dluhů. Díky firmě light Finance získáte – uvolnění od exekucí a možnost vyjednat jakékoliv „slevy“

Back To Top