Výrobky

Sůl do bazénu je moderní způsob desinfekce vody

Chlorová chemie je jedním z nejrozšířenějších způsobů úpravy bazénové vody. Využívá se především v aquaparcích a ve velkých plaveckých bazénech a tvoří základ i v úpravnách pitné vody pro vodovodní řad. Dobře ji znají i majitelé soukromých vnitřních i zahradních bazénů a vířivek, ale měli bychom zdůraznit, že existují dva základní způsoby, jak aplikovat chlór do nádrže. Provádí se buď dávkováním chlorových tablet chlornanu sodného, anebo pomocí tzv. solinátoru.venkovní bazén

Co je to solinátor

Solinátor, neboli chlorátor, je zařízení, které využívá principu elektrolytického rozkladu solného roztoku ve vodě. Možná si vybavíte některou z hodin fyziky nebo chemie na základní škole, kdy byl součástí výuky podobný pokus – do kádě s vodou se ponořily dvě elektrody, do kterých proudil stejnosměrný proud o bezpečném napětí a na elektrodách se voda rozkládala na ionty vodíku a kyslíku. Na tomto principu pracují solinátory, pouze s tím, že se na elektrodách uvolňují ionty chlóru a sodíku, jejichž zdrojem je rozpuštěná mořská sůl do bazénu chlorito.cz.
Podstatnou výhodou tohoto způsobu chlorování je vznik kyseliny chlorné, která je šetrná k lidské pokožce, nezpůsobuje nepříjemný zápach a plní stejnou funkci jako agresivnější chlorové tablety.bazén v aquaparku

Shrnutí výhod desinfekce pomocí solinátoru

  • Kyselina chlorná není agresivní vůči pokožce a sliznicím, díky tomu je tento způsob vhodný i pro alergiky a pro malé děti. Pokožka nevysychá, netrpí ani bělmo očí, které v plaveckých bazénech často zčervená.
  • Voda není cítit chlórem a její odpařování nepůsobí tak agresivně na dýchací cesty, jako u tablet chlornanu sodného.
  • Tento způsob desinfekce lze zvolit pro všechny typy i velikosti nádrží, bez omezení.
  • Odpadá nebezpečná manipulace s tabletami, které se musí skladovat v suchu a mimo dosah dětí a domácích zvířat. Zároveň jsou tablety nesmírně nebezpečné při kontaktu s pokožkou a při vdechování výparů. Do zařízení se vkládá pouze mořská sůl, která není toxická, a lze ji skladovat v podstatě kdekoli.
  • Odpadá také pravidelné dávkování, postačí pouze jednou aplikovat sůl do přístroje, který její koncentraci v bazénu samočinně reguluje.

Back To Top