Internet

Internet na Kubě

Je tomu již pár let, co jsme se učili, že komunismus je to nejlepší, co může být. Tehdy tomu někteří lidé snad dokonce i věřili. Vůbec neviděli, nebo nechtěli vidět zákaz jakýchkoli informací, které by mohly jejich ideu poškodit. A že tato zrůdnost existuje ještě i dnes jste se mohli přesvědčit na Kubě, Možná i jinde, ale tam byste se jen těžko dostali. A zpátky už asi vůbec ne.
bezdrátový signál
Vše, co se týče wi-fi sítí bylo na Kubě zakázánoa postihováno. Nyní se připravuje veliká legalizace a konečně to nebude trestný čin, nebo snad dokonce zločin. Nevím, jak to tam měli kvalifikováno. Faktem je to, že Kuba patřila mezi země s nejpřísnějšími tresty, co se internetu týče.
Ten byl povolen pouze v hotelech, a to ještě jen kvůli hostům z ciziny. Normální Kubánec k němu nesměl, přístup byl zakázán.
Rok 2013 se stal přelomovým, začaly se stavět internetové kavárny a tím se vlastně Kuba otevřela světu.
Jenže, i když byla vybudována síť hotspotů, nesměli si obyvatelé postavit svoji síť vlastní. A mobilní síť, tudíž i mobilní internet byl spuštěn teprve vloni v roce dva tisíce osmnáct.
letovisko na Kubě
Teprve nyní je povoleno si stavět vlastní sítě. Což mimo jiné také znamená, že všechny načerno budované se stávají legálními a že tedy nebudou za jejich vlastnictví následovat jakékoli sankce.
Ne, nemyslete si naivně, že se tím uvolní velká informační dálnice pro normální a obyčejné lidi. To v žádném případě. Stát jako takový bude mít nad celou záležitostí kontrolu a bude nad tím držet ochrannou ruku. Jako poskytovatel připojení v celém státě byl určen telekomunikační monopol Etecsa. Tato firma vznikla spojením Cubacel a C-com. Prezidentka firmy Mayra Arewichová již zcela jistě obdržela „státní“ pokyny a ví co má dělat. Prostě, sice internet bude, ale přístup bude jen na stránky povolené státem. Jak dlouho, to se necháme překvapit.
 

Back To Top