Internet

Proč umístit sídlo firmy do Prahy 5


Když se octne venkovan v Praze, který je zde poprvé, může být z tohoto prostředí vyveden z míry. Přelidněné velkoměsto je vždy náporem na psychiku a pro člověka, který není zvyklý na takový frmol, je Praha místem plným chaosu, hluku a smogu. Přece jen je tu ale jedna zásadní výhoda – anonymita. Chcete-li se vytratit mezi lidmi na chodníku, v metru nebo v tramvaji, povede se vám to docela snadno, a je prakticky téměř vyloučeno, že by vás tu někdo zdravil a s jásotem objímal. Pravděpodobnost, že se v Praze potkají dva kamarádi z jedné ulice, jestliže oba bydlí například v malé obci v okrese Ústí nad Orlicí, je skutečně mizivá.

notebook na stole

Anonymita je také jev, kterého s úspěchem využívají podnikatelé. Podnikání je totiž jev, který na jedné straně může přinášet spoustu pozitivity a úspěchů, ale zároveň vám může výrazně zkomplikovat mezilidské vztahy. Týká se to právě zmiňovaných malých obcí, kde se lidé navzájem dobře znají, a jestliže někdo mezi nimi výrazně vyniká nad průměr, zejména co se týče majetku, osobního blahobytu a komfortu, může se tu rozvinout lidská závist do takové podoby, že se mnozí kvůli tomu musí i odstěhovat.

zřízení sídla firmy

A právě proto je tu sídlo firmy v Praze 5. Každý podnikatel si může sídlo firmy nechat zřídit, kde chce, tedy s ohledem na souhlas vlastníka nemovitosti, kde je sídlo zřizováno. Není tedy podmínkou k jeho ustanovení trvalé nebo přechodné bydliště, přičemž za určitých podmínek lze sídlo i časem změnit. Sídlem firmy v Praze získáte klid na svou práci, nebudete nikým obtěžováni a neprozradíte-li vysloveně záměrně svým blízkým, kde sídlo firmy máte, vaše okolí o vaší podnikatelské činnosti nemusí mít ani tušení. A ještě jedna zásadní věc – čím větší počet obyvatel, respektive nahlášených sídel firem v daném městě či regionu, tím menší pravděpodobnost namátkové kontroly z finančního úřadu.

Back To Top