Podnikání

Rotschildové-podnikatelé už od dob osmnáctého století

Historie tohoto rodu německých židovských finančníků sahá do roku 1774 kdy se ve Frankfurtu nad Mohanem narodil jeho zakladatel Mayer Amschel Bauer, který si po smrti svého otce zvolil příjmení Rotschild. Tent mladý a cílevědomý muž se stal správcem majetku lantkraběte Viléma I. Hesenského a díky dobře vedeným obchodním transakcím dal vzkétat nejenom svěřenému úřadu, ale i svému majetku.
rotschildova vila
V manželství s Gultele Schnapperovou se ji narodilo pět dcer a pět synů, přičemž právě jim otec Amschel věnoval větší pozornost než dívkám. Syny totiž poslal do pěti zemí Evropy, aby tam začali podnikat v oblasti finančnictví a vyžadoval. Aby si případě nesnází vzájemně pomáhali a dále založili novou větev rodu. Aby rodinné bohatství zůstalo nedotčeno, konaly se dohodnuté sňatky mezi příbuznými.
Prvorozený syn Amschel se stal po smrti otce hlavou rodu a spravoval jeho obchody ve Frankfurtu, jeho bratr Salomon spravoval majetek ve Vídni a byl zakladatelem rakouské dynastie (díky nabytému šlechtickému titulu mohl od roku 1822 začít skupovat pozemky, a dokonce vlastnil Vítkovické železárny). Další z bratrů-Nathan, založil v Londýně roku 1811 banku a vynikal v obchodu s textilem.
stovkové balíčky
Carl naopak spravoval finance rakouských vojáků v italské Neapoli a nejmladší z bratrů, James de Rotschild, založil v roce 1812 v Paříži bankovní instituci a také působil jako poradce francouzských králů.
V současnosti se potomci těchto pěti bratrů zabývají i dalšími aktivitami, jako je stavitelství. Vinařství. Luxusní hotelnictví a jachtařství. Nemalé prostředky investují i do sbírek uměni.
Jméno Rodschild je dnes spojováno s okázalým způsobem života, ale nezapomínejme, že tento rod se snažil krůček po krůčku po celá staletí vytrvale pracovat na rozmnožení a udržení majetku. Jeho členové musejí dodnes vynakládat velké úsilí, aby jméno Rotschild mělo ve světě byznysu stále svůj zvuk. 
 

Back To Top