Podnikání

Získejte výrobky z 3D tisku


3D tisk zaujmul spoustu lidí, pÅ™iÄemž dnes jsou tiskárny za pÅ™ijatelné ceny, a proto můžeme s tiskem zaÄít. Druhou možností je nechat si produkt vyrobit.

Získejte výrobky z 3D tisku

Hezký koníÄek

Příchod tiskáren, do kterých vnikal plastový drát, jenž nahřívali a za pomocí trysky nanášeli v malých vrstvách byl opravdový pÅ™evrat, který posunul lidstvo kupÅ™edu. Tato novinka byla na poÄátku pro běžné lidi nedostupná a my si mohli o takové technologii pouze zdát a zajímat se o ní. To se ale zlepÅ¡ilo, protože v dneÅ¡ní dobÄ› cena za takovou tiskárnu se pohybuje už od pár tisíc. To nám dává spoustu možností, protože si ji můžeme zakoupit domů a tvoÅ™it na ní vÅ¡emožné výrobky.

plastový mechanismus

Dávejte si pozor na jejich parametry a funkce, pÅ™iÄemž tiskárnu můžete koupit rozloženou, a právÄ› jejím skládáním zaÄít celé dobrodružství. Dále se musíme vrhnout na vytvoÅ™ení programu, jenž Å™ekne tiskárnÄ›, jak má výrobek vypadat a ona se tím řídí. Jsou i programy zdarma, kdy nejprve je dobré se nauÄit a osahat si základní funkce a poté se postupnou tvorbou posouvat dále a dále. Dají se vyrábÄ›t opravdu složité vÄ›ci, což si můžete sami vyzkouÅ¡et.

Zakázka pro firmu

Na vÄ›c se můžeme dívat i z druhé strany, kdy chceme nÄ›jaký produkt v menší sérii pro reklamní úÄely a podobné, ovÅ¡em nemáme 3D tiskárnu Äi dostateÄné kapacity pro výrobu. To vůbec niÄemu nevadí, protože 3D tisk můžete nechat na specializované a dobÅ™e vybavené firmÄ›. Ta má zkuÅ¡enosti a kvalitní stroje, takže VaÅ¡e přání pÅ™emÄ›ní podle VaÅ¡ich pÅ™edstav ve skuteÄnost a dostanete tak již hotové výrobky.

3D tisk

Pokud máte nÄ›jakou pÅ™esnou pÅ™edstavu a vhodný program, tak můžete zaslat kompletní model a oni Vám jej pÅ™esnÄ› takový vyrobí. Nejlepší je zaslat poptávku přímo pÅ™es web, protože Vám na vÅ¡echny VaÅ¡e dotazy zodpoví a spoleÄnÄ› se můžete domluvit na kompletní zakázce. Tisknou celkem z jedenácti různých materiálů, a proto není žádný problém spoleÄnÄ› se sluÅ¡nými tiskárnami dosáhnout kvalitního výrobku. Pokud má být nÄ›jak prakticky využíván a namáhán, tak je k tomu materiál a výroba pÅ™izpůsobena, aby vÅ¡e fungovalo.

Back To Top