Zdraví

Farmakoterapie

Mnozí lidé se dívají pohrdavě na léčiva. Je nepochybně pravda, že farmakologie představuje neuvěřitelnou továrnu na peníze. Celá řada zdravotních problémů by se pravděpodobně dala dost možná řešit šetrněji, ohleduplněji a levněji než s využitím léčiv. Také mnoho velmi vážných nemocí, které trápí rozvojové země, by se daly mnohem úspěšněji léčit, kdyby daná léčiva byla vnímána jako lukrativnější. To vše je temná stránka výroby léčiv a velmi silného komerčního aspektu této problematiky.

svět z pilulek

Na stranu druhou, léky umožňují žít důstojný život lidem, kteří by bez léků buď zemřeli, nebo by byli odsouzeni k životu plnému bolesti a utrpení. Ano, dlouhodobé užívání léků má samozřejmě vliv na zdraví, ale člověk je stále ve výhodě. S léky mu není tak úplně nejlépe, ale bez léků by nevýslovně trpěl, nebo by zemřel.

Umíte si třeba představit život alergika bez antihistaminik nebo těžkého diabetika bez inzulínu? Typickým příkladem jsou také lidé s těžkým psychickým onemocněním. I lidé s tak vážnou nemocí, jakou nepochybně je například schizofrenie, mohou vést téměř běžný život díky psychofarmakům. Lidé se schizofrenií bývali dříve zavírání na uzavřených odděleních psychiatrie, často byly vůči nim využívány restriktivních opatření v podobě svěracích kazajek, a dnes jsou schopni se tito lidé zařadit do společnosti a mnozí jsou schopni například chodit do zaměstnání a nezřídka se jedná i o prestižní zaměstnání.
padající léky

Léky se vyvíjí, a to k dobrému. Vedlejší účinky mnohých léků jsou mnohem nižší nebo vůbec žádné. Také přibývá léků, které nevyvolávají závislost.

Ať se nám to líbí či nikoli, léky k životu potřebujeme. Člověk totiž v životě často musí volit nikoli mezi dobrem a zlem, ale mezi menším a větším zlem a používání léků je ta cesta menšího zla. A lidem, které trápí vážné nevyléčitelné nemoci, nezbývá nic jiného, než tuto skutečnost přijmout.

Back To Top